!

Cảnh báo của EU về an toàn vệ sinh thực phẩm

Tác giả: THVL1 | Đóng góp bởi: duynhut
16-06-2015 | duynhut | 1140 | Báo hỏng
Theo dõi kênh
Mắc dù sản lượng thủy sản của VN xuất khẩu sang Eu ngày càng nhiều, nhưng vẫn gia tăng cảnh báo về an toàn thực phẩm. Để thích ứng với thị trường này, trong bối cảnh thị trường xâp nhập sâu rộng đòi hỏi doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản phải đáp ứng được yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh thực phẩm tại thị trường xuất khẩu.
Bình luận