Lọc nước biển thành nước ngọt ở Trường Sa

Tác giả: VTV1 | Đóng góp bởi: duynhut
18-06-2015 | duynhut | 722 | Báo hỏng
Theo dõi kênh
Đảo Song Tử Tây và Trường Sa Đông - hai đảo đầu tiên ở Trường Sa đã có hệ thống lọc nước biển thành nước ngọt. Song Tử Tây là đảo đầu tiên được lắp đặt hệ thống lọc nước biển thành nước ngọt. Công trình vừa khánh thành tháng 4/2015. Mỗi ngày, hệ thống có thể lọc được 18.000 lít nước ngọt, đảm bảo cung cấp cho nhu cầu trên đảo trong ngày. Công trình lọc nước biển thành nước ngọt này theo quy trình thẩm thấu ngược. Trung bình, cứ 4 lít nước biển sẽ cho 1 lít nước ngọt. Nước lọc xong có thể uống trực tiếp. Trong tháng 6/2015, công trình lọc nước biển thứ 2 vừa được Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Liên hiệp các tổ chức Khoa học Hà Nội và Tổng Công ty xây dựng công trình giao thông 4 bàn giao cho đảo Trường Sa Đông. Công trình chạy bằng năng lượng Mặt Trời với công suất 50 lít/giờ. Mỗi ngày cung cấp được 600 lít nước.
Bình luận