Tăng cường đầu tư của doanh nghiệp vào nông nghiệp

Tác giả: Truyền hình quốc hội | Đóng góp bởi: Huy Vinh - Chí Phương - Hoàng Thuyên
28-06-2015 | duynhut | 568 | Báo hỏng
Theo dõi kênh
Nhằm khởi động phong trào, kết nối doanh nghiệp triển khai các dự án đầu tư nông nghiệp với các địa phương theo định hướng tái cơ cấu ngành nông nghiệp nhằm nâng cao đời sống dân cư nông thôn, hôm nay, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo liên ngành về tái cơ cấu ngành nông nghiệp tổ chức hội nghị "Thu hút doanh nghiệp đầu tư cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn". Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát và bà Victoria Kwakwa - Giám đốc Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam đồng chủ trì hội nghị. Phát biểu khai mạc hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát cho biết, năm 2013, đầu tư của các doanh nghiệp tư nhân trong nước vào nông nghiệp, nông thôn đã tăng 1,9 lần so với năm 2009. Số doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp tăng từ gần 2.400 doanh nghiệp năm 2007 lên gần 3.640 doanh nghiệp vào năm 2013, tăng bình quân 13,8% một năm, tạo việc làm cho 265.000 lao động. Bên cạnh những kết quả đạt được, Bộ trưởng Cao Đức Phát cũng thẳng thắn chỉ rra những hạn chế, yếu kém của ngành nông nghiệp thời gian qua đó là tỷ trọng doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất nông nghiệp còn rất thấp, năm 2014 chỉ chiếm hơn 1% trong tổng số doanh nghiệp của cả nước; còn nhiều doanh nghiệp đầu tư chủ yếu dựa vào việc khai thác nguồn lực tài nguyên mà chưa quan tâm đầu tư một cách căn cơ, ứng dụng khoa học công nghệ, hoặc đầu tư thiết bị hiện đại, chế biến sâu để tăng giá trị gia tăng; sự hợp tác liên kết giữa doanh nghiệp với các nhà khoa học và nông dân trong chuỗi giá trị sản xuất còn ít và chưa chặt chẽ, dẫn đến chi phí cao, khả năng cạnh tranh thấp; chuỗi giá trị ngành hàng bị cắt đoạn, hiệu quả thấp; đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) mới ở giai đoạn thí điểm, quy mô nhỏ, phạm vi hẹp, các chính sách mới chưa được triển khai và chưa thu hút được sự quan tâm của các doanh nghiệp về loại hình đầu tư này. Tham luận tại Hội nghị, bà Victoria Kwakwa - Giám đốc Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam nhận định: Mặc dù đã đạt được nhiều thành công lớn, nhưng tính bền vững của ngành nông nghiệp Việt Nam chưa cao, thể hiện ở lợi nhuận của các hộ nông dân, doanh nghiệp còn thấp; các mặt hàng nông sản xuất khẩu của Việt Nam đều có giá bán thấp hơn từ 10-50% so với các nhà xuất khẩu lớn khác. Có một số lĩnh vực thành công của nông nghiệp Việt Nam đã phải trả giá bằng ô nhiễm môi trường, cạn kiệt nguồn tài nguyên. Việc Việt Nam đang triển khai đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp đã cho thấy, Chính phủ Việt Nam đã nhận thức rõ được những vấn đề của ngành nông nghiệp hiện nay, cũng như thể hiện quyết tâm trong việc đưa ngành nông nghiệp chuyển sang một giai đoạn phát triển mới. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu này thì Việt Nam còn rất nhiều điều phải làm như cần tập trung thúc đẩy môi trường kinh doanh đúng đắn, thông qua việc ban hành các chính sách cụ thể, chi tiết hơn nữa. Bên cạnh đó, cần thúc đẩy hơn nữa việc đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) để tạo ra sự hấp dẫn đối với các doanh nghiệp tư nhân; cần có những giải pháp hữu hiệu hơn nữa nhằm giải quyết sự không công bằng giữa các doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp tư nhân khi đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp; đẩy mạnh việc sử dụng đất đai một cách hiệu quả hơn nhằm tạo ra những lợi ích lớn hơn nữa cho các hộ nông dân cũng như doanh nghiệp.Cũng tại hội nghị, nhiều đại biểu kiến nghị, Chính phủ cần có thêm các cơ chế, chính sách nhằm tháo gỡ khó khăn về vấn đề đất đai cho doanh nghiệp. Bởi đây hiện đang là cản trở lớn nhất đối với các doanh nghiệp khi đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Ngoài ra, ở nhiều địa phương, do không đủ ngân sách hỗ trợ nên nhiều doanh nghiệp phải tự bỏ vốn xây dựng cơ sở hạ tầng ở khu vực xung quanh dự án đầu tư. Số vốn đầu tư này thường chiếm tỷ trọng khá lớn trong cả dự án. Vì vậy, để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, một số doanh nghiệp kiến nghị nguồn vốn khi đầu tư cơ sở hạ tầng nên được định giá và khấu trừ dần vào tiền thuê đất, tiền thuê cơ sở hạ tầng hoặc thu nhập chịu thuế của doanh nghiệp.
Bình luận