Tàu giã cào vẫn ngang nhiên khai thác trái phép thủy sản trên đầm Nha Phu ở Khánh Hòa

Tác giả: Đài Truyền hình Vĩnh Long | Đóng góp bởi: duynhut
30-06-2015 | duynhut | 660 | Báo hỏng
Theo dõi kênh
Liên quan đến vấn nạn khai thác thủy sản trái phép. Hiện nay, theo ghi nhận nhiều tàu thuyền công suất lớn như tàu giã cào vẫn ngang nhiên khai thác thủy sản trên vùng đầm Nha Phu, thị xã Khánh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.
Bình luận