Công bố giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học Euréka 2015

Tác giả: Đài Truyền hình Vĩnh Long | Đóng góp bởi: duynhut
09-07-2015 | duynhut | 742 | Báo hỏng
Theo dõi kênh
Hoạt động nghiên cứu khoa học đang được đẩy mạnh, hôm qua ngày 4/7 tại trung tâm phát triển khoa học và công nghệ trẻ TPHCM đang diễn ra chương trình công bố giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học.
Bình luận