Ký sự cá tra: Tập 03 Xuôi dòng Mekong.

Tác giả: Truyền hình Đồng Tháp | Đóng góp bởi: phongt94
26-11-2012 | phongt94 | 1231 | Báo hỏng
Theo dõi kênh
Ký sự cá tra: Tập 03 Xuôi dòng Mekong. "Không phải đơn thuần làm một hiện tượng nữa mà đó là một kỳ tích." TS. Võ Hùng Dũng. Nhóm thực hiện ký sự cá tra có mặt trên đất nước Campuchia. Tìm đến một trong những bãi sinh sản cá tra trên sông Mekong.
Bình luận