Tái cơ cấu nông nghiệp - Tương quan tái cơ cấu nông nghiệp Đồng Tháp trong khu vực ĐBSCL

Tác giả: Đài truyền hình Đồng Tháp | Đóng góp bởi: duynhut
14-07-2015 | duynhut | 581 | Báo hỏng
Theo dõi kênh
Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp vùng ĐBSCL đã diễn ra tại thành phố Cao Lãnh ngày 11/7 vừa qua. Đây là dịp để các tỉnh thành khu vực sản xuất nông nghiệp quan trọng bật nhất của cả nước nhìn lại những kết quả đạt được và đúc kết kinh nghiệm để triển khai tốt hơn trong thời gian tới. Căn cứ vào báo cáo của Bộ NN và PTNT tại hội nghị, với các tiêu chí về cơ giới hóa, chuyển dịch cơ cấu cây trồng hay tổng diện tích cánh đồng liên kết có doanh nghiệp thu mua thực tế, Đồng Tháp không được xếp ở vị trí dẫn đầu. Tuy nhiên, nếu xét về mô hình thực tiễn và tính toàn diện, Đồng Tháp được đánh giá rất cao. Nhiều sáng kiến, kiến nghị của Đồng Tháp về tái cơ cấu nông nghiệp đã được Ban chỉ đạo Trung ương tiếp thu và nghiên cứu nhân rộng trong thời gian tới.
Bình luận