Cần cơ chế ràng buộc trách nhiệm nhà khoa học vào sản xuất nông nghiệp

Tác giả: VTV1 | Đóng góp bởi: Hà Bình - Thanh Long (Ban Thời sự)
21-07-2015 | duynhut | 727 | Báo hỏng
Theo dõi kênh
Bên cạnh chính sách hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng khoa học và công nghệ vào nông nghiệp, rất cần có cơ chế ràng buộc trách nhiệm của các nhà khoa học. Có nhiều câu hỏi được đặt ra trong nhiều năm qua như: Vì sao phần lớn các cây trồng của chúng ta chưa đem lại giá trị kinh tế cao cho người nông dân?, Chúng ta phải lựa chọn giống cây gì và canh tác ra sao?, Trước khi nói tới đầu ra cho sản phẩm cũng cần nhìn nhận trách nhiệm và vai trò của các nhà khoa học như thế nào?, Ai sẽ là người kết nối Nhà nước, nhà khoa học, doanh nghiệp và nhà nông?... Cả nước hiện có gần 4.000 doanh nghiệp nông nghiệp, nhưng hơn 93% là doanh nghiệp vừa và nhỏ nên việc ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, kinh doanh còn hạn chế. Đặc biệt, việc liên kết giữa Nhà nước, nhà khoa học, doanh nghiệp và nhà nông còn lỏng lẻo. Ngoài ra, tại khu vực nông thôn, các hình thức hợp tác xã rất ít nên doanh nghiệp còn gặp khó khăn khi phải liên kết với hàng nghìn hộ nông dân chứ không phải là 1 đơn vị đại diện. Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, bên cạnh chính sách hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng khoa học và công nghệ vào nông nghiệp thì rất cần có cơ chế ràng buộc trách nhiệm của các nhà khoa học; các chính sách hướng tới xây dựng một thị trường công nghệ nông thôn, đưa doanh nghiệp trở thành vị trí trung tâm trong liên kết của Nhà nước, nhà khoa học, doanh nghiệp và nhà nông. Thời gian tới, Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ đưa ra giải pháp xây dựng một thị trường công nghệ khu vực nông thôn đáp ứng được nhu cầu thực tế, đưa doanh nghiệp trở thành vị trí trung tâm trong liên kết Nhà nước, nhà khoa học, doanh nghiệp và nhà nông.
Bình luận