!

Khuyến ngư 30-07-2015

Tác giả: Đài Truyền hình Trà Vinh | Đóng góp bởi: duynhut
01-08-2015 | duynhut | 949 | Báo hỏng
Theo dõi kênh
Thực tiễn nghề nuôi trồng tại Trà Vinh lâu nay cho thấy giống tốt có vai trò rất lớn quyết định sự thành bại của người nuôi trồng thủy sản. Giống không đảm bảo chất lượng, không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng, năng suất vụ nuôi mà theo các nhà khoa học giống không đảm bảo chất lượng còn là nguyên nhân gây phát tán dịch bệnh trong đó có nhiều bệnh cho đến nay vẫn chưa có cách trị hiệu quả. Vậy người dân muốn có được giống thủy sản đảm bảo chất lượng phải liên hệ ở đâu? Đi tìm lời giải này, nhóm phóng viên chuyên mục khuyến ngư liên hệ với ông Lê Tấn Thới - Giám đốc trung tâm giống thủy sản thuộc Sở NN PTNT Trà Vinh và được ông cho biết như sau.
Bình luận