Nhiều doanh nghiệp nuôi cá tra quan tâm đến chỉ tiêu chất lượng và mã số nhận diện vùng nuôi

Tác giả: Đài Truyền hình Vĩnh Long | Đóng góp bởi: duynhut
04-08-2015 | duynhut | 614 | Báo hỏng
Theo dõi kênh
Nhiều cơ sở nuôi cá tra ở ĐBSCL cũng đang quan tâm đến các tiêu chuẩn chất lượng, trong đó tỉnh Vĩnh Long là địa phương dẫn đầu về canh tác cấp mã số nhận diện cho các doanh nghiệp/cơ sở nuôi cá tra.
Bình luận