!

Nâng cao tiêu chuẩn cá tra xuất khẩu: Nhiều quan điểm trái chiều

Tác giả: Trung tâm Tin tức VTV24/VTV1 | Đóng góp bởi: Minh Hường - Khánh Huyền
08-08-2015 | duynhut | 875 | Báo hỏng
Theo dõi kênh
Các quy chuẩn mới về chất lượng cá tra xuất khẩu được xem là cao hơn hiện tại khá nhiều. Tuy nhiên, đang có những tranh luận trái chiều về việc nên hay không nên áp dụng. Nghị định 36/2014 của Chính phủ có hiệu lực từ đầu năm 2015 quy định sản phẩm cá tra phi lê xuất khẩu phải có hàm lượng ẩm không vượt quá 83% và tỷ lệ mạ băng không vượt quá 10%. Độ ẩm và mạ băng là các cách bảo quản thủy sản, nhưng cũng có thể làm tăng khối lượng sản phẩm so với khối lượng tịnh có thể tiêu dùng. Các tỷ lệ theo quy định của Nghi định 36 đang khắt khe hơn đáng kể so với mức hiện tại của DN. Cục trưởng Cục quản lý chất lượng nông lâm thủy sản cho rằng, việc nâng cao quy chuẩn chất lượng xuất khẩu như vậy là thực sự cần thiết để nâng cao uy tín của con cá tra Việt Nam trên thị trường quốc tế.Đồng tình với chủ trương nâng cao chất lượng cá tra xuất khẩu nhưng nhiều doanh nghiệp lại cho rằng, việc nâng quá cao như vậy chưa phù hợp với thị trường.
Bình luận