!

Khởi động website thương mại thủy sản Mekongfishmarket

Tác giả: Truyền hình quốc hội | Đóng góp bởi: Hữu Trãi - Phạm Hải - VOV - Đồng bằng sông Cửu Long
09-10-2015 | duynhut | 813 | Báo hỏng
Theo dõi kênh
Hiệp hội cá tra Việt Nam vừa chính thức ra mắt website thương mại thủy sản Việt Nam địa chỉ: www.Mekongfishmarket.com. Đây là kênh thông tin về doanh nghiệp, sản phẩm, chuẩn nhà máy chế biến, vùng nguyên liệu cho các thành phần tham gia cung cấp cá tra xuất khẩu.Trang thương mại điện tử được thiết kế ưu tiên tính năng tự cập nhật của nhà cung ứng sản phẩm cá tra thị trường quốc tế thông qua hoạt động Hiệp hội cá tra Việt Nam.Hiệp hội Cá tra Việt Nam cũng sẽ hỗ trợ thương mại thông qua mở rộng đối tác có khả năng thẩm định năng lực doanh nghiệp, năng lực vùng nguyên liệu và thị trường thủy sản các nước….để xây dựng uy tín và tăng khả năng tiêu thụ, giảm thiểu chi phí giao dịch cho ngành hàng cá tra Việt Nam./
Bình luận