!

Doanh nghiệp cá tra gặp khó với Nghị định 36

Tác giả: VTV1 | Đóng góp bởi: Huỳnh Tâm, Công Tâm (Ban Thời sự)
13-10-2015 | duynhut | 939 | Báo hỏng
Theo dõi kênh
DN cá tra gặp khó với Nghị định 36, bởi ngoài việc đầu tư chuyển đổi công nghệ sản xuất, DN còn phải thay đổi thị trường tiêu thụ hướng đến sản phẩm có giá trị cao hơn. Theo Nghị định 36 về nuôi, chế biến và xuất khẩu cá tra, đến cuối năm 2015, tất cả các sản phẩm cá tra xuất khẩu không được phép vượt quá 83% về hàm ẩm và 10% về tỷ lệ mạ băng. Tuy nhiên, hiện có rất nhiều doanh nghiệp đang gặp khó khi thực hiện quy định này. Hiện nay, lượng hàng tồn kho có tỷ lệ mạ băng và hàm lượng độ ẩm là rất lớn; do đó, cần có thời gian để doanh nghiệp giải phóng lượng hàng này. Theo kiến nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Chính phủ đã đồng ý sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị định 36, trong đó có việc lùi thời gian thực hiện về tỷ lệ mạ băng và hàm lượng độ ẩm trong sản phẩm cá tra xuất khẩu. Chính phủ cũng yêu cầu các Bộ, ngành liên quan tập trung nghiên cứu tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp cá tra khi thực hiện Nghị định 36.
Bình luận