Khoa học và Công nghệ 10/10/2015: Một số đề tài khoa học kỹ thuật của học sinh

Tác giả: Đài Truyền hình Đồng Tháp | Đóng góp bởi: duynhut
17-10-2015 | duynhut | 687 | Báo hỏng
Theo dõi kênh
CM Khoa học và công nghệ kỳ này giới thiệu về 2 đề tài nghiên cứu khoa học của học sinh Đồng Tháp đã đạt giải trong Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học năm 2015 khu vực phía Nam, đó là: Đề tài "SẢN XUẤT ĐIỆN TỪ THÔNG GIÓ", và đề tài "SỬ DỤNG BÙN THẢI AO NUÔI CÁ LÀM NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT THAN TỔ ONG".
Bình luận