!

Khuyến ngư 15-10-2015

Tác giả: Đài Truyền hình Trà Vinh | Đóng góp bởi: duynhut
18-10-2015 | duynhut | 858 | Báo hỏng
Theo dõi kênh
Nhằm từng bước đa dạng hóa các đối tượng thủy sản nước ngọt có giá trị kinh tế cao, đáp ứng thị trường tiêu thụ. Vừa qua TTKNKN tỉnh Trà Vinh đã xây dựng thực hiện 2 mô hình nuôi ếch thương phẩm trong vèo kết hợp nuôi cá tại huyện Tiểu Cần.
Bình luận