!

Quảng Trị: Hỗ trợ mua nhiên liệu đánh bắt thủy sản xa bờ

Tác giả: ANTV | Đóng góp bởi: BT
26-10-2015 | duynhut | 743 | Báo hỏng
Theo dõi kênh
UBND tỉnh Quảng Trị vừa ban hành Quyết định số 226 về việc phê duyệt danh sách và bố trí kinh phí hỗ trợ tiền mua nhiên liệu khai thác thủy sản trên các vùng biển xa theo Quyết định 48 của Thủ tướng Chính phủ.Theo quyết định này, 40 chủ tàu ở thị trấn Cửa Việt và xã Gio Hải, huyện Gio Linh được hỗ trợ tổng số kinh phí 2 tỷ 790 triệu đồng để mua nhiên liệu phục vụ đánh bắt thủy sản xa bờ với mức hỗ trợ từ 55 triệu đến 100 triệu đồng/tàu. Đây là lần thứ 4 trong năm 2015, UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt danh sách và bố trí kinh phí hỗ trợ tiền mua nhiên liệu khai thác thủy sản trên các vùng biển xa cho các chủ tàu trên địa bàn.
Bình luận