!

Khuyến nông 28-10-2015

Tác giả: Đài Truyền hình Bạc Liêu | Đóng góp bởi: duynhut
28-10-2015 | duynhut | 955 | Báo hỏng
Theo dõi kênh
Nuôi cá trê vàng trong ao đất là một trong những mô hình dễ thực hiện đối với hộ dân ở nông thôn, bà con có thể tận dụng ao đìa quanh nhà để nuôi đối tượng này. Chỉ sau 3 tháng nuôi là cá cho thu hoạch, lợi nhuận mang lại khá cao, trên 50% so với vốn đầu tư.
Bình luận