!

Khuyến ngư 29-10-2015

Tác giả: Đài Truyền hình Trà Vinh | Đóng góp bởi: duynhut
31-10-2015 | duynhut | 794 | Báo hỏng
Theo dõi kênh
Đồng hành cùng người nuôi thủy sản: Nhìn lại vụ nuôi tôm nước mặn vụ nuôi 2014 - 2015 ở tỉnh Trà Vinh. Lịch thả nuôi tôm và một số vật nuôi thủy sản vụ mùa 2015 - 2016 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh do Ủy ban Nhân dân tỉnh Trà Vinh vừa ban hành cùng các chính sách ưu đãi hỗ trợ sản xuất trên lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản tiêu chuẩn VietGAP.
Bình luận