!

Vĩnh Long phát triển mô hình nuôi cá ruộng lúa

Tác giả: Đài Truyền hình Vĩnh Long | Đóng góp bởi: duynhut
05-11-2015 | duynhut | 923 | Báo hỏng
Theo dõi kênh
Từ tháng 4 năm 2014, Trung tâm khuyến nông Vĩnh Long đã triển khai dự án “Nuôi cá trong ruộng lúa tại các vùng có hệ thống thủy lợi phục vụ nuôi thủy sản trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2014-2015” .
Bình luận