!

Hệ thống xử lý nước thải cơ sở chế biến bong bóng cá

Tác giả: Đài Truyền hình Đồng Tháp | Đóng góp bởi: Han_Lam
01-12-2015 | Han_Lam | 1175 | Báo hỏng
Theo dõi kênh
Chương trình giới thiệu đề tài nghiên cứu, đề xuất giải pháp xử lý nước thải của cơ sở chế biến bong bóng cá trên địa bàn huyện Lấp Vò. Đây có thể xem là một nghiên cứu mở ra hướng mới cho việc xử lý nước thải chế biến bong bóng cá đói với cơ sở quy mô nhỏ.
Bình luận