Bến Tre: Nhân rộng mô hình nuôi tôm càng xanh toàn đực

Tác giả: Đài truyền hình Bến Tre | Đóng góp bởi: Han_Lam
17-12-2015 | Han_Lam | 1404 | Báo hỏng
Theo dõi kênh
Chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi trong điều kiện thích ứng với biến đổi khí hậu và nước biển dâng là nội dung quan trọng trong thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp và được cụ thể trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi vùng ngọt hóa 2014. Trung tâm khuyến nông khuyến ngư Bến Tre là đơn vị thực hiện kế hoạch này. Trên lĩnh vực nuôi trồng thủy sản 2015, trung tâm đã xây dựng được một số mô hình trình diễn nuôi tôm càng xanh toàn đực bước đầu đạt hiệu quả cao và mang tính khả thi để nhân rộng.
Bình luận