!

Giữ nhịp phát triển

Tác giả: Đài Truyền hình Cần Thơ | Đóng góp bởi: duynhut
01-01-2016 | duynhut | 1024 | Báo hỏng
Theo dõi kênh
Năm 2015 thực hiện các chính sách giải pháp của chính phủ, UBNDTP Cần Thơ đã tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh hỗ trợ thị trường, từ đó đạt kết quả khá toàn diện ...
Bình luận