!

TT Huế: Phát triển mạnh tàu cá xa bờ

Tác giả: ANTV | Đóng góp bởi: Han_Lam
05-01-2016 | Han_Lam | 676 | Báo hỏng
Theo dõi kênh
Nếu như năm 2014, đội tàu xa bờ của tỉnh TT-Huế tăng trưởng hơn 12%, đạt 275 chiếc thì đến hết năm 2015, đội tàu xa bờ đã tăng 20%. Toàn tỉnh hiện có 330 chiếc tàu đánh bắt xa bờ Trong đó tàu công suất trên 400CV là 95 chiếc. Có được kết quả trên là do hiệu quả từ sản xuất kinh doanh, nhất là đối với các tàu lớn, chuyên đánh bắt ngư trường biển xa đã kích thích ngư dân mạnh dạn bỏ vốn đóng mới thêm tàu . Các nghề lưới rê, rê hỗn hợp và lưới vây đạt doanh thu 1,5 đến 2,2 tỷ đồng trong vụ cá nam. Bên cạnh đó, các nghị định của chính phủ tạo điều kiện tốt hơn cho ngư dân tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, đã giúp ngành khai thác xa bờ của TT Huế sẽ có bước phát triển mạnh hơn. Ngư dân sẽ đóng được nhiều tàu vỏ thép yên tâm bám biển, chung tay bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương.
Bình luận