!

Kỳ vọng về xuất khẩu nông thủy sản năm 2016

Tác giả: VTV1 | Đóng góp bởi: duynhut
06-01-2016 | duynhut | 740 | Báo hỏng
Theo dõi kênh
Bên cạnh những khó khăn thử thách về các rào cản thương mại, các doanh nghiệp xuất khẩu nông thủy sản cũng kỳ vọng nhiều ở các thị trường mới trong năm 2016. Năm 2015, xuất khẩu nông thủy sản ghi nhận sự sụt giảm khoảng 15% so với năm trước đó. Năm 2016, khi những Hiệp định thương mại tự do như FTA Việt Nam - Hàn Quốc, Á Âu, TPP... được ký kết, bên cạnh những khó khăn thử thách về các rào cản thương mại, các doanh nghiệp xuất khẩu cũng kỳ vọng nhiều ở các thị trường mới.
Bình luận