!

Dùng máy kích điện Trung Quốc tận diệt cá trên sông rạch

Tác giả: Đài TH Cần Thơ | Đóng góp bởi: duynhut
25-01-2016 | duynhut | 1278 | Báo hỏng
Theo dõi kênh
Thời gian gần đây trên nhiều kênh rạch tại TP.HCM thậm chí ngay ở khu vực phóng sinh cá đến cả khu vực gần cột điện cao thế một số người vẫn ngang nhiên dùng điện đánh bắt tận diệt nguồn thủy sản bất chấp nguy hiểm cho bản thân cũng như bất chấp những quy định của pháp luật.
Bình luận