!

HTX Cá điêu hồng Bình Thạnh - Nhiều triển vọng phát triển

Tác giả: Đài PT-TH Đồng Tháp | Đóng góp bởi: Han_Lam
03-03-2016 | Han_Lam | 1262 | Báo hỏng
Theo dõi kênh
Từ một đơn vị hoạt động kém hiệu quả, tháng 9 năm 2015, sau khi chuyển đổi theo luật HTX năm 2012, HTX cá điêu hồng Bình Thạnh, huyện Cao Lãnh, tỉnh ĐT bắt đầu được củng cố, thực hiện nhiều đổi mới và đến nay đã có những tín hiệu tích cực.
Bình luận