!

Khuyến ngư 31-03-2016

Tác giả: Đài TH Trà Vinh | Đóng góp bởi: duynhut
20-04-2016 | duynhut | 1048 | Báo hỏng
Theo dõi kênh
Cơ quan kiểm tra an toàn thực phẩm Bộ NN Mỹ đã bổ sung thêm 22 cơ sở chế biến cá tra vào danh sách được phép chế biến xuất khẩu.
Bình luận