!

Kinh tế thủy sản 01-05-2016

Tác giả: Đài TH Cà Mau | Đóng góp bởi: duynhut
03-05-2016 | duynhut | 1400 | Báo hỏng
Theo dõi kênh
Triển khai quyết định số 28 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau quy định về quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh giống thủy sản.
Bình luận