!

Bí đầu ra cho cá lóc nuôi

Tác giả: Trung tâm Tin tức VTV24 | Đóng góp bởi: Tấn Hưng
22-09-2016 | duynhut | 2602 | Báo hỏng
Theo dõi kênh
Với khởi đầu là "sản xuất theo phong trào", đua nhau đào mới hàng trăm ha mặt nước để nuôi cá lóc (cá quả) dẫn đến điểm kết thúc là khó tiêu thụ, bất lực nhìn cá rớt giá.
Bình luận