!

Quảng Nam: Người dân phản đối dự án nuôi tôm tập trung

Tác giả: VTV | Đóng góp bởi: duynhut
27-09-2016 | duynhut | 1961 | Báo hỏng
Theo dõi kênh
Do lo ngại ảnh hưởng đến nguồn nước sinh hoạt và cản trở đường ra biển, nhiều người dân xã Tam Tiến, huyện Núi Thành phản đối gay gắt dự án nuôi tôm tập trung. Dự án đầu tư cơ sở hạ tầng vùng nuôi trồng thủy sản tập trung tại xã Tam Tiến có diện tích 40 ha, được UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt vào tháng 6/2015. Dự án có tổng kinh phí gần 42 tỷ đồng do ngân sách Trung ương hỗ trợ. Khi mới triển khai một gói thầu, dự án đã bị người dân địa phương phản đối kịch liệt về hạng mục xây bể lắng. Theo người dân, việc xây bể lắng sẽ ảnh hưởng đến nguồn nước sinh hoạt và cản trở đường ra biển của bà con. Mặc dù thời gian qua, chính quyền địa phương đã tiến hành đối thoại với người dân, nhưng bà con vẫn chưa đồng tình. Do vậy, chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan đang đề xuất thay đổi thiết kế, theo hướng không xây dựng bể chứa tại xã Tam Tiến mà xây dựng một bồn chứa trên cao, đồng thời tiếp tục vận động người dân hiểu rõ tầm quan trọng của dự án, để tạo sự đồng thuận trong triển khai dự án thời gian tới.
Bình luận