!

Thiếu giống nghiêm trọng, ĐBSCL không thể thả nuôi cá tra

Tác giả: VTV 16 | Đóng góp bởi: admin
20-02-2017 | phongt94 | 1985 | Báo hỏng
Theo dõi kênh
Việc thả nuôi cá tra vào thời điểm này tại vùng nuôi của các doanh nghiệp và nông dân khu vực đồng bằng sông Cửu Long đang gặp rất nhiều khó khăn do thiếu giống nghiêm trọng.
Bình luận