!

Nuôi tôm siêu thâm canh Bạc Liêu

Tác giả: Truyền hình Bạc Liêu | Đóng góp bởi: VTV
22-06-2017 | LELINH | 1000 | Báo hỏng
Theo dõi kênh
Trong tình hình nuôi tôm thâm canh và bán thâm canh đang ngày càng khó khăn do môi trường nuôi bị ô nhiễm, dịch bệnh ngày càng tăng cao, chất lượng tôm không đạt yêu cầu xuất khẩu…thì hướng phát triển nuôi tôm siêu thâm canh công nghệ cao đang mở ra hướng đi mới. Nuôi tôm siêu thâm canh công nghệ cao không chỉ hạn chế tối đa những khiếm khuyết của nuôi thâm canh, bán thâm canh mà còn cho siêu năng suất.
Bình luận