!

Mô hình tôm lúa theo chuẩn VietGAP ở Kiên Giang

Tác giả: Truyền hình Kiên Giang | Đóng góp bởi: Truyền hình Kiên Giang
09-11-2017 | LELINH | 1298 | Báo hỏng
Theo dõi kênh
Mô hình tôm - lúa chuẩn VietGAP tại xã Nam Thái A, Huyện An Biên đã góp phần tăng giá trị lợi nhuận trên cùng diện tích mà còn đảm bảo sản phẩm an toàn.
Bình luận