Mô hình nuôi cá hô ở Kiên Giang

Tác giả: Tạp chí Nông Nghiệp Nông Thôn | Đóng góp bởi: THKG
20-11-2017 | LELINH | 1903 | Báo hỏng
Theo dõi kênh
Mô hình nuôi cá hô thương phẩm ở Kiên Giang sử dụng thức ăn công nghiệp.
Bình luận