Kỹ thuật nuôi tôm lúa luân canh theo VietGap

Tác giả: TTKNQG | Đóng góp bởi: TTKNQG
01-12-2017 | LELINH | 879 | Báo hỏng
Theo dõi kênh
Hướng dẫn kỹ thuật nuôi tôm trong ruộng lúa và trồng lúa trong đất nuôi tôm theo VietGAP.
Bình luận