Nuôi tôm càng xanh toàn đực trong ruộng lúa ở Cần Thơ

Tác giả: Canthotv.vn | Đóng góp bởi: Canthotv.vn
19-12-2017 | LELINH | 1393 | Báo hỏng
Theo dõi kênh
Phóng sự về mô hình nuôi tôm càng xanh toàn đực trong ruộng lúa ở Cần Thơ và một số lưu ý.
Bình luận