!

Nuôi tôm càng xanh kết hợp tôm thẻ

Tác giả: Sở Khoa Học và Công Nghệ Kiên Giang | Đóng góp bởi: Truyền Hình Kiên Giang
30-01-2018 | LELINH | 1748 | Báo hỏng
Theo dõi kênh
Tôm càng xanh, tôm thẻ và tôm sú đều là loài mang lại giá trị cao cho bà con nông dân. Khi thực hiện mô hình tôm lúa thay vì chon 1 trong 3 đối tượng thả nuôi một nông dân nuôi tôm ở Kiên Giang đã khéo léo kết hợp nuôi tôm tôm càng xanh và tôm thẻ trên cũng đơn vị diện tích và mô hình này đã mang lại lợi ích kép giúp ông vươn lên làm giàu.
Bình luận