!

Phát triển đối tượng thủy sản mới ở Quảng Bình

Tác giả: THQB | Đóng góp bởi: THQB
06-03-2018 | LELINH | 941 | Báo hỏng
Theo dõi kênh

Năm 2017, Trung tâm Khuyến nông Khuyến ngư tỉnh Quảng Bình đã đưa các đối tượng thủy sản mới vào nuôi thử nghiệm; đồng thời áp dụng tiến bộ kỹ thuật, thay thế hình thức nuôi nhằm tăng hiệu quả trên đơn vị diện tích.

Bình luận