!

Mô hình nuôi cua luân canh trong ao tôm sú tôm thẻ

Tác giả: Travinhtv | Đóng góp bởi: Travinhtv
07-03-2018 | LELINH | 812 | Báo hỏng
Theo dõi kênh

Mô hình nuôi cua luân canh trong ao tôm sú tôm thẻ được đánh giá mang tính bền vững phù hợp trong điều kiện nuôi tôm sú tôm thẻ kém hiệu quả và với người nuôi ít vốn.

Bình luận