Quy trình kỹ thuật của mô hình nuôi tôm càng xanh trên ruộng lúa

Tác giả: TTKNBT | Đóng góp bởi: TTKNBT
10-03-2018 | LELINH | 1274 | Báo hỏng
Theo dõi kênh
Hướng dẫn quy trình kỹ thuật của mô hình nuôi tôm càng xanh trên ruộng lúa của Trung tâm Khuyến nông Khuyến ngư Bình Thuận.
Bình luận