Những lưu ý khi nuôi tôm theo VietGAP và nuôi tôm 2 giai đoạn

Tác giả: Đài PT TH Trà Vinh Trà Vinh | Đóng góp bởi: THTV
19-03-2018 | LELINH | 743 | Báo hỏng
Theo dõi kênh

Trung tâm khuyến nông hướng dẫn kỹ thuật nuôi tôm thâm canh 2 giai đoạn và một số lưu ý khi nuôi tôm theo VietGAP.

Bình luận