!

Lên non xem đồng bào miền núi nuôi cá lồng bè ở Quảng Ngãi

Tác giả: Phòng QNĐT | Đóng góp bởi: Báo Quảng Ngãi
14-05-2018 | LELINH | 1337 | Báo hỏng
Theo dõi kênh

Sau một thời gian triển khai, mô hình nuôi cá lồng bè tại Hồ chứa nước Nước Trong này đã mang lại hiệu quả tích cực, giúp các hộ dân đồng bào miền núi thêm có thêm thu nhập và mở hướng đi mới trong sản xuất chăn nuôi, góp phần cải thiện đời sống, hướng đến giảm nghèo bền vững. 

Bình luận