Kỹ thuật thuần lươn và nuôi lươn trong bể lót bạt

Tác giả: KNHG | Đóng góp bởi: KNHG
24-05-2018 | LELINH | 898 | Báo hỏng
Theo dõi kênh

Xin chia sẻ video của khuyến nông Hậu Giang hướng dẫn kỹ thuật thuần lươn và nuôi lươn trong bể xi măng hiệu quả.

Bình luận