!

Tiềm năng và những lưu ý khi nuôi cá chép giòn

Tác giả: KTV | Đóng góp bởi: TTKNKH
25-05-2018 | LELINH | 852 | Báo hỏng
Theo dõi kênh

TTKNKH vừa tổ chức mô hình nuôi cá chép giòn ở Cam Lâm, Khánh Hòa. Qua hiệu quả bước đầu cho thấy mô hình nuôi cá chép giòn có thể nhân rộng ở Khánh Hòa.

Bình luận