Sử dụng vật liệu mới làm lồng nuôi tôm hùm

Tác giả: KNPY | Đóng góp bởi: minhnhatkn
13-08-2018 | LELINH | 765 | Báo hỏng
Theo dõi kênh

Mô hình nuôi tôm hùm với việc sử dụng vật liệu mới đã chứng minh tính hiệu quả ở Phú Yên.

Bình luận