!

Ứng dụng quản lý trang trại - IoT trong thủy sản

Tác giả: HTV9 | Đóng góp bởi: Kết nối không giới hạn
23-08-2018 | LELINH | 1180 | Báo hỏng
Theo dõi kênh

Các công nghệ ioT trong nuôi trồng thủy sản đã được phát triển mạnh trong những năm gần đây. Tuy nhiên để tạo ra ứng dụng thật hiệu quả và thân thiện với nông dân thì không hẳn ai cũng làm được.

Bình luận