!

Mô hình nuôi ghép tôm và cá diêu hồng

Tác giả: VTC16 - 3N | Đóng góp bởi: VTC16 - 3N
10-09-2018 | LELINH | 2205 | Báo hỏng
Theo dõi kênh

Nhằm hạn chế dịch bệnh và tăng nguồn thu nhập cho người nuôi mô hình tôm nuôi ghép cá diêu hồng đã ra đời. Cùng VTC16 tham quan mô hình này.

Bình luận