!

Kỳ vọng nghề nuôi cá hô ở miền Tây

Tác giả: THHG | Đóng góp bởi: THHG
28-01-2019 | LELINH | 1294 | Báo hỏng
Theo dõi kênh

Cá hô là một loài cá quý hiếm được liệt vào danh mục loài có nguy cơ tuyệt chủng. Tuy nhiên từ nhiêu năm qua cá đã được trung tâm quốc gia giống thủy sản nước ngọt nam bộ đặt tại tỉnh Tiền Giang nhân giống và nuôi thương phẩm tại một số tỉnh miền tây hứa hẹn mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Bình luận