Nuôi cá bằng công nghệ Biofloc: Năng suất cực cao

Tác giả: KHCNCS | Đóng góp bởi: KHCNCS
19-02-2019 | LELINH | 631 | Báo hỏng
Theo dõi kênh

Nuôi cá rô phi theo công nghệ biofloc năng suất vượt trội, cá nhanh lớn môi trường ổn định tuy nhiên chi phí hơi cao với nông dân nuôi cá của nước mình.

Bình luận