!

Kinh nghiệm nuôi tôm càng xanh thành công ở Hà Tĩnh

Tác giả: KHCN Hà Tĩnh | Đóng góp bởi: KHCN Hà Tĩnh
12-03-2019 | LELINH | 840 | Báo hỏng
Theo dõi kênh

Mô hình nuôi tôm càng xanh đang được thử nghiệm nuôi tại Hà Tĩnh, bước đầu mang lại hiệu quả cao. Video cung cấp những kinh nghiệm nuôi tôm càng xanh thành công và giảm tỉ lệ hao hụt.

Bình luận